Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej

 

W sobotę dn.3 marca 2012 w pięknej sali Wiejskiego Domu Ludowego w Lipnicy Dolnej odbyło się Walne Zebranie OSP. W tym ważnym wydarzeniu oprócz druhów z OSP wzięli udział zaproszeni goście a to: starosta Powiatu – Jacek Pająk, wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, ksiądz kapelan – Zbigniew Kras, radny Powiatu – Jarosław Marzec, przedstawiciel PSP w Bochni – aspirant Grzegorz Goc, sekretarz Urzędu Gminy – Danuta Musiał, sołtys Lipnicy Dolnej – Maria Bereta, przewodnicząca KGW – Danuta Górak, prezes koła PSL – Andrzej Kuc, naczelnik OSP Rajbrot - Zdzisław Radzięta, sekretarz Zarządu Gminnego OSP – Krystyna Łukasik, radni – Adam Heród, Ireneusz Heród, Jan Sysło, przewodnicząca KGW minionej kadencji – Stanisława Mucha, świetlicowa WDL – Olga Kowalczyk.

Orkiestra na czele z kapelmistrzem Wiesławem Porwiszem dała piękny aczkolwiek krótki występ wprowadzając uczestników w pogodny nastój.

Zebranie otworzył, witając przybyłych prezes OSP Jan Włodarczyk, który przedstawił także jego porządek. W głosowaniu zdecydowano, że on także zebranie będzie prowadził, po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. Sprawozdanie oprócz prezesa Jana Włodarczyka złożył również naczelnik Jan Skórka. Działania OSP za ostatni rok wykazują bardzo dużą aktywność przede wszystkim w akcjach związanych ze zdarzeniami losowymi. Strażacy uczestniczą też w innych sferach życia lipnickiej społeczności, w tym kulturalnych i religijnych. Z ich inicjatywy odbył się „Opłatek strażacki” czy kulig, który cieszył się wśród dzieci wielkim zainteresowaniem. Druhowie z OSP uczestniczyli w „Międzynarodowych Zawodach Sikawek Konnych – TRZEBIATÓW 2011” oraz zawodach gminnych. Na podkreślenie zasługuje fakt pieczołowitego odrestaurowania starej sikawki konnej, która spowodowała wzrost zainteresowania historią pożarnictwa oraz wiedzą z ochrony ppoż. Sprawozdanie finansowe, które bardzo skrupulatnie przedstawił odpowiedzialny za finanse Sławomir Marzec wskazuje na gospodarność i dalekowzroczność działań strażaków z Lipnicy Dolnej. W efekcie tego Komisja Rewizyjna wnioskowała o absolutorium dla Zarządu.

Następny, ważny punkt porządku obrad dotyczył planów na przyszłość. Najważniejsze zamierzenia na najbliższy okres to:
-doskonalenie gotowości bojowej
-remont i modernizacja strażnicy
-pozyskanie beczkowozu
-wyjazd do Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku
-wyjazd na Zawody Sikawek Konnych
-uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym wsi i Gminy
-rozpoczęcie przygotowań do obchodów 100-lecia OSP w Lipnicy Dolnej

W dyskusji nad planem działania uzyskano cenne zobowiązania ze strony wójta Gminy oraz księdza kapelana. Wójt Tomasz Gromala zadeklarował pokrycie kosztów remontu remizy, na który to cel środki można pozyskać ze specjalnego programu „Małopolskie Remizy 2012”. Ksiądz Kapelan zaoferował przekazanie grzejników oraz pokrycie kosztów autokaru na wyjazd do Przeworska, w którym zamierza także wziąć udział. Strażacy obydwie propozycje przyjęli z wielkim zadowoleniem. Sam fakt tychże deklaracji jest zarazem oceną pracy OSP z Lipnicy Dolnej. Było też sympatyczne wydarzenie dotyczące autora tego skromnego artykułu, który na wniosek Prezesa został przyjęty w poczet OSP Lipnica Dolna jako członek honorowy. Czując się zaszczycony tym tytułem tą drogą składam podziękowania wszystkim druhom, którzy głosowali za przyznaniem mi tego tytułu.

foto i tekst Stanisław Kałamejka


GALERIA ZDJĘĆ