Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Zmagania z pięknym pismem

 

We współczesnym świecie opanowanym przez komputery i inne urządzenia elektroniczne pragniemy porozumiewać się szybko i na duże odległości. Tradycyjne korespondowanie i przelewanie myśli na papier odchodzi w zapomnienie. Na szczęście są jeszcze tacy, którzy pochylając się nad czystą kartą papieru zastanawiają się nad każdą literą, jej kształtem czy troszczą o właściwe rozplanowanie tekstu. Potrafią pięknie pisać piórem, wykorzystując możliwości stalówki. Przy tej okazji ćwiczą umiejętność koncentracji oraz uczą się cierpliwości. To właśnie do nich, miłośników pięknego pisania ,adresowany jest Małopolski Konkurs Kaligraficzny „O złote pióro, ”organizowany w Publicznym Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie.

Od samego początku podstawowym celem organizatorów stało się rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży umiejętności pięknego pisania, uwrażliwienie na walory estetyczne związane ze sztuką kaligrafii oraz rozwijanie posiadanych zainteresowań i talentów.

Wzrastające z każdą kolejną edycją zainteresowanie konkursem, utwierdza w przekonaniu, że inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz potrzebom współczesnej szkoły. Świadczy o tym ilość prac nadesłanych na adres organizatora w pierwszym etapie zmagań.

Kilka dni temu – 27 kwietnia - w Rajbrocie gościło trzydziestu piciu uczestników drugiego etapu XI Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego „O złote pióro”. Byli to uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjaliści z kilkunastu szkół województwa małopolskiego.

Opiekę nad konkursem od kilku lat sprawuje firma Sanford, będąca fundatorem nagród w postaci markowych piór wiecznych oraz Liceum Plastyczne z Nowego Wiśnicza.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął: Marszałek Województwa Małopolskiego-Pan Marek Sowa, Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, Ks. Biskup diecezji tarnowskiej, Kuratorium Oświaty w Krakowie , ks. Bp. Dr Wiesław Lechowicz Administrator Diecezji Tarnowskiej .

Zadanie uczestników drugiego etapu konkursowych zmagań polegało na zapisaniu fragmentu podyktowanego tekstu poetyckiego związanego tematycznie z rocznicą uchwalenia konstytucji 3 maja. Ocenie podlegały nie tylko walory estetyczne pracy, umiejętność kształtnego pisania lecz także poprawność ortograficzna. W Jury, któremu przewodniczył mgr Włodzimierz Dominiak – nauczyciel Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, zasiadali wieloletni nauczyciele sztuki oraz techniki, a także pani Agnieszka Żołna- Zdunek- dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Laureatką I miejsca w gronie gimnazjalistów została Monika Trojan z Rajbrotu, drugie miejsce zajęła Patrycja Żołna z tej samej szkoły, na trzecim uplasował się Krzysztof Woźniak z Chrzanowa.

Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężyła Magdalena Pławecka z Rajbrotu, na miejscu drugim uplasowała się Patrycja Badzińska ze Świniar, na trzecim zaś Natalia Wrona z Rajbrotu. Laureaci otrzymali pióra marki Parker oraz dodatkowe nagrody. W obu kategoriach wiekowych wyróżniono natomiast: Julię Bober z Krakowa, Wiktorię Tobołę z Krakowa, Monikę Hajdo z Jadownik, Patrycję Prytko, Natalię Trestkę i Kingę Ważydrąg –przedstawicielki gospodarzy.

Wójt Gminy Lipnica Murowana p. Tomasz Gromala obdarował laureatki pierwszego miejsca cyfrowymi aparatami fotograficznymi. Krzysztof Wożniak otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez starszego wizytatora KO w Krakowie - Mirosława Koralewskiego. Upominek dla najmłodszego uczestnika wręczono Patrycji Badzińskiej- ufundowany przez redaktora naczelnego Promyczki Dobra ks. Andrzeja Mulkę.

Pozostali uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Dodatkową nagrodą stały się warsztaty kaligraficzne przeprowadzone dla uczestników konkursu, podczas których poznali historię pisma , dawne materiały piśmiennicze oraz nauczyli się wykorzystywania w sztuce kaligrafii podstawowego narzędzia, jakim jest ołówek. Warsztaty poprowadził Pan Grzegorz Barański z krakowskiej firmy ,,Kaligraf”. Wyrażamy przekonanie, że powyższe zmagania konkursowe przywracają rangę zapomnianej sztuce kaligrafii, uczą wrażliwości na piękno słowa pisanego.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby w kolejnych latach nadal propagować umiejętność pięknego pisania, rozwijać talenty młodzieży oraz wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom.
Tekst: ZS Rajbrot


List od Marszałka Województwa

Galeria Zdjęć