Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

"Młodzież zapobiega pożarom"

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości m.in. przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego.

Zgodnie z Regulaminem w OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
  I grupa - uczniowie szkół podstawowych
 II grupa - uczniowie gimnazjów,
III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W dniu 2.03.2012 r. w Gminie Lipnica Murowana odbyły się eliminacje gminne.

W OTWP udział wzięła młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjów (po 6 uczniów w każdej grupie wiekowej. Eliminacje były przeprowadzone w formie pisemnej oraz ustnej.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych, Jury zakwalifikowało do finału uczestników eliminacji gminnych :

I Grupa wiekowa (10 - 13 lat):
1) Mulka Piotr - Zespół Szkół Rajbrot - 23 pkt
2) Guzak Aleksandra - Zespół Szkół Rajbrot - 23 pkt
3) Bodurka Karol - Zespół Szkół Rajbrot - 21 pkt
II grupa wiekowa( 14 -16 lat):
1) Przybyłko Filip - Zespół Szkół Lipnica Murowana - 22 pkt
2) Pajor Natalia - Zespół Szkół Rajbrot - 22 pkt
3) Nowak Marek - Zespół Szkół Rajbrot - 22 pkt

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (10 - 13 lat):
I miejsce: Guzak Aleksandra - ZS Rajbrot - 12 pkt
II miejsce: Mulka Piotr - ZS Rajbrot - 7 pkt
III miejsce: Bodurka Karol - ZS Rajbrot - 5,5 pkt
II grupa wiekowa (14 - 16 lat):
I miejsce : Przybyłko Filip - ZS Lipnica Murowana - 12,5 pkt
II miejsce: Nowak Marek - ZS Rajbrot - 12 pkt
III miejsce : Pajor Natalia - ZS Rajbrot - 10, 5 pkt

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się :

I grupa wiekowa: Guzak Aleksandra z ZS Rajbrot
II grupa wiekowa: Przybyłko Filip z ZS Lipnica Murowana

Uczestniczy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Wójt Gminy Tomasz Gromala pogratulował laureatom oraz życzył udanego i zwycięskiego udziału w eliminacjach powiatowych, a być może i wojewódzkich. Przekazał również podziękowania dla opiekunów za przygotowanie młodzieży.

Zwycięzcom gratulujemy!


GALERIA ZDJĘĆ