Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Obchody Dnia Patrona
Publicznego Gimnazjum w Lipnicy Murowanej

 

4 kwietnia w XIII rocznicę śmierci odbyły się obchody Dnia Patrona Publicznego Gimnazjum w Lipnicy Murowanej – ks. Stanisława Wiśniowskiego. Najpierw uczniowie wraz z całym gronem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi wzięli udział we mszy św. w kościele pw. św. Andrzeja Ap., a następnie udali się do budynku Zespołu Szkół gdzie mogli obejrzeć specjalny program artystyczny.

Każda rocznica jest szansą przypomnienia sobie życiorysu patrona szkoły - wieloletniego proboszcza parafii Lipnica Murowana - a dla młodzieży to okazja poznania Go i wsłuchania się w wypowiedzi tych, którzy znali ks. prałata. Życiorys ks. Stanisława Wiśniowskiego można przeczytać na stronie - Wielcy Lipniczanie.


Galeria zdjęć