Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Między nami pokoleniami:
Edukacja + Działanie = Rozwój

 

Od czerwca do grudnia 2012 roku Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” realizować będzie projekt „MIĘDZY NAMI POKOLENIAMI: EDUKACJA + DZIAŁANIE = ROZWÓJ” dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten skierowany jest do dwuosobowych zespołów z gmin należących do Stowarzyszenia: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna: dziecko 7-12 lat oraz osoba dorosła (np. rodzic, dziadek, babcia, sąsiad, starsze rodzeństwo…). Celem tego przedsięwzięcia jest wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności, które przyczynią się bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim tych gmin. Udział w projekcie to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności podczas:
• seminarium – uroczystego otwarcia projektu
• warsztatów „Diagnozowanie podstawą aktywnego obywatelstwa” oraz „Animacja społeczno – kulturalna oraz podstawy fundraisingu dla wolontariuszy”
• jednodniowego wyjazdu studyjnego do Krakowa
• praktyki wolontariackiej
• konferencji – uroczystego zakończenia projektu.

W programie także: redagowanie gazetki lokalnej, przygotowanie reportażu z podjętych działań, a na zakończenie certyfikaty i upominki.

Seminarium inaugurujące projekt odbędzie się 19 czerwca 2012 r.
o godzinie 15.00
w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie.
Szczegółowe informacje o projekcie: biuro Stowarzyszenia (tel. 14 68 44 549) lub koordynator projektu: Agnieszka Kita (tel.725 060 102).