Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Ostrzeżenie o silnych mrozach!

 

W związku z prognozami Centralnego Biura Prognoz Meteoroologicznych informujemy o silnych mrozach, które mogą się utrzymywać do dnia: 13.02.2012r
ze szczególnym nasileniem do dnia: 4.02.2012r
Lokalnie przewiduje się temp. w podanym okresie nasilenia :
Minimalnie od - 31 ºC do - 28 ºC .
Maksymalnie -16º C do -13º C.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Jeśli potrzebujesz pomocy
Zadzwoń!
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
987 - informacja dla bezdomnych
112 - telefon alarmowy dla użytkowników tel. komórkowych

W przypadku konieczności udzielenia pomocy dla osób starszych, w podeszłym wieku, samotnych i bezdomnych należy zgłaszać się do:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej:
tel. 14 6852350 lub 14 6852330
lub Dzielnicowego Policji tel. 14 6128797

Szczegółowe informacje o zasadach postępowania w przypadku mrozów znajdują się w zakładce:
"Zagrożenia, Ostrzeżenia, Sygnały alarmowe"