Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

"Lipnicka Palma w tradycji i kulturze"
- podsumowanie warsztatów

 

W dniu 21 marca instruktorzy z Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej na zaproszenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie przeprowadzili warsztaty regionalne „Lipnicka Palma w tradycji i kulturze”. W warsztatach uczestniczyły wszystkie przedszkolaki wraz z opiekunami. Dzieciaki obserwowały jak powstaje tradycyjna lipnicka palma, dowiedziały się o jej symbolice w tradycji ludowej, a następnie mogły samodzielnie wykonywać bibułowe kwiaty i przystroić palmy. Najmłodsi dyskutowali także o obrzędach związanych ze Świętami Wielkanocnymi kultywowanymi w ich domach. Warsztaty mają na celu zaszczepienie w dzieciach miłości do tradycji i starych lokalnych obrzędów. Są też okazją do spotkania się z organizatorami i poznania historii Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.

W dniu 22 marca instruktorzy z Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej przeprowadzili również warsztaty regionalne „Lipnicka Palma w tradycji i kulturze” dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żegociny, pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Pisarzowej oraz pozostałych chętnych.

Warsztaty składały się z następujących bloków tematycznych:

- Tradycja palmy wielkanocnej – wprowadzenie do tematu warsztatów w opracowaniu pani Bernadety Błoniarz – etnologa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu,
- Józef Piotrowski – inicjator lipnickiego Konkursu Palm – przybliżenie postaci przez córkę Anielę Gromalę,
- Konkurs Palm w Lipnicy Murowanej 54. lata temu - projekcja filmu archiwalnego z Niedzieli Palmowej z 1958 roku,
- Symbol Niedzieli Palmowej – pokaz i warsztaty wykonywania lipnickiej palmy przeprowadzone przez pana Zbigniewa Urbańskiego
- Strojenie palmy – pokaz i warsztaty wykonywania kwiatów i strojenia palm przeprowadzone przez instruktorów z Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Warsztaty były również okazją do spotkania z wykonawcą rekordowo wysokich palm – panem Zbigniewem Urbańskim.
foto i tekst
Gminny Dom Kultury

Galeria zdjęć