Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Ponad 83 tysiące złotych ze środków Unijnych na dodatkowe zajęcia
dla dzieci z klas I-III w Zespołach Szkół w naszej gminie.

 


21 lutego Wójt Gminy podpisał w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie umowę na sfinansowanie działań skierowanych do najmłodszych uczniów z terenu gminy. Tym samym Gmina Lipnica Murowana przystąpiła do realizacji projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipnica Murowana „ Ja i moja przyszłość” realizowanego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2. - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym Dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Rajbrocie i w Lipnicy Murowanej. W ramach projektu realizowane będą bezpłatne zajęcia w ramach Indywidualizacji nauczania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Lipnica Murowana z zakresu m.in. podstawowych umiejętności czytania, pisania , zmniejszenia deficytu w zakresie wad wymowy, wad postawy , stosunków interpersonalnych oraz rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, artystycznych - muzycznych.

Regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego