Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Niezwykła lekcja historii

 

Dnia 18 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół w Rajbrocie odbyła się niecodzienna lekcja historii. W murach naszej szkoły gościliśmy bowiem Prezesa Gminnego Koła Kombatantów, członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Odział w Bochni por. Stanisława Wieciecha oraz wybitnego historyka, członka Kolegium IPN dr hab. Teofila Wojciechowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu edukacyjnego: „Jestem Polką, Jestem Polakiem – patriotyzm dawniej i dziś.”, w którym biorą udział uczniowie klasy II a.

Jako pierwszy głos zabrał pan Stanisław Wieciech, naoczny świadek czasów wojny i okupacji. W swoim wzruszającym wystąpieniu wspominał wydarzenia, jakie rozgrywały się w tamtych czasach na terenie gminy Lipnica Murowana oraz przywoływał postacie lokalnych bohaterów walczących z okupantem w imię wolnej i niepodległej Polski. Młodzież mogła dowiedzieć się w jakich warunkach kształcono się wówczas, organizowano tajne nauczanie. Pan Wieciech opowiedział także o przymusowych kontyngentach oddawanych przez miejscową ludność okupantowi oraz o masowych robotach, do których byli wywożeni młodzi ludzie z terenu gminy Lipnica Murowana.

Nasz drugi gość Pan Teofil Wojciechowski w interesującej prelekcji skoncentrował się na temacie "żołnierzy wyklętych". Tak nazywani są członkowie podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944 - 1963. Padło wiele nazwisk osób, które swe życie poświęciły ojczyźnie, a później były prześladowane i represjonowane przez władze komunistyczne. Dopiero niedawno zwrócono im honor, otoczono ich pamięć należną czcią.

Odkrywając karty historii nasi goście uświadomili młodzieży, jak ważne jest zachowanie pamięci o tych wszystkich, często bezimiennych bohaterach, którzy dając świadectwo niezłomnej postawy patriotycznej i męstwa, przelewali krew w obronie ojczyzny. To dzięki nim, możemy dzisiaj uczyć się, pracować, rozwijać swoje talenty. Niech więc dewiza: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, która przez pokolenia była wyznacznikiem tożsamości narodowej i dla nas współczesnych stanie się życiowym drogowskazem.
Tekst i foto: ZS Rajbrot