Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

VI Gminny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lipnicy Murowanej

 

W dniu 22.04.2012 roku w Lipnicy Murowanej miał miejsce VI Gminny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy w Lipnicy Murowanej, który obradował pod hasłem: "Człowiek jest najważniejszy" przy 71,92% frekwencji Delegatów.

W XIX wieku, kiedy ruch ludowy powstał, suwerenność, niepodległość to były rzeczy najważniejsze. XX wiek to wielkie wydarzenia, dramaty, przykłady bohaterstwa, ale też przykłady wspaniałej pracy, służba dla Ojczyzny, budowania, tworzenia Polski, tworzenie jej suwerenności, podejmowania wielu prób, aby w naszym kraju można było żyć godnie.

Osoba ludzka jest najważniejszą wartością w życiu wspólnoty narodu.
Obecnie głównym dążeniem PSL jest zapewnienie dobra każdemu z Obywateli w duchu najwyższego poziomu, humanizmu, poszanowanie godności i praw każdej osoby na gruncie sprawidliwego ładu społecznego, w zgodzie i harmonii z dobrem pozostałych osób i całej wspólnoty. Każdy jest powołany do wielkich czynów w miarę swoich zdolności i miejsca w społecznej hierarchii.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością:
1. Ludwik Węgrzyn Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Bochni a zarazem Członek Rady Naczelnej PSL
2. Henryk Czech Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Bochni
3. Bogusław Wiśniowski Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Krakowie
4. Tomasz Gromala Wójt Gminy Lipnica Murowana
5. Józef Radzięta Przewodniczący Rady Gminy w Lipnicy Murowanej

Ponadto Prezes Tadeusz Goryl przekazał otrzymane życzenia dla Zjazdu skierowane przez Posła na Sejm RP Andrzeja Sztorca i V-ce Marszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa, którzy nie mogli wziąć udziału w Zjeździe. Obrady rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego przedstawił Prezes Kol. Tadeusz Goryl, w którym przedstawił dotychczasową działalność, wspomniał zmarłych ludowców m.in. Śp. Posła na Sejm RP Wiesława Wodę i innych , których pamięć uczczono minutą ciszy.

Poddał pod rozwagę najważniejsze cele, które powinny przyświecać działalności PSL na następną kadencję tj.:
 • przedszkole dla każdego dziecka,
 • dobre wykszałcenie gwarancją sukcesu,
 • niepełnosprawni - równi sprawnym,
 • dobra praca - dobra płaca,
 • stawiamy na rodzinę,
 • po pierwsze pacjent,
 • czyste środwisko,
 • współtwórzmy bezpieczeństwo,
 • skuteczny system zabezpieczeń przed skutkami klęsk żywiołowych,
 • razem można więcej,
 • większe zyski dla wsi,
 • dobre, wiejskie, nowoczesne,
 • na wsi możesz być u siebie,
 • bezpieczna i godna starość,
 • najważniejsze miejsca pracy,
 • inwestycje warunkiem rozwoju,
 • przywracajmy nadzieję młodym,
 • postawmy na przedsiębiorczość,
 • ludowe nie znaczy gorsze,
 • moc kultury,

Stwierdził, że to "podwójny dekalog" jak daleko jeszcze jesteśmy- ocenę pozostawił dla każdego z osobna. Kończąc podziękował za pracę i włożony trud wszystkim członkom PSL oraz Gościom, Gospodarzom terenu z Wójtem na czele, gospodarzom poprzedniej kadencji i wszystkim obecnym. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z Wójtem Gminy, Zespołami Szkół, GDK, Jednostkami i Zarządem Gminnym OSP, KGW oraz zaapelował, abyśmy nie tylko i nie tyle "byli w ruchu ludowym" ale aby ruch ludowy był w nas, w naszych sercach, umysłach, postawach, w naszym działaniu, urzędowaniu, w naszym życiu i w naszej pracy.

Następnie przystąpiono do dyskusji, której główne treści to: polityka rolna na wsi, bezrobocie - dramatem na wsi, złe korzystanie z mediów, zmniejszenie wpływów finansowych dla samorządów, zadania dla PSL jako koalicjanta i wiele innych.

Skwitowania ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej dokonano jednogłośnie.

Na następną kadencję jednogłośnie zostali wybrani:
Tadeusz Goryl - Prezes Zarządu Gminnego PSL
Stanisław Trojan - V-ce Prezes
Karol Michałek - V-ce Prezes
Krystyna Łukasik - Sekretarz
Halina Liszka - Skarbnik
oraz na członków: Józef Barczyk, Jakub Osuch, Józef Trojan, Melchior Paprota, Antoni Przybyłko, Jan Skórka, Andrzej Fielek, Piotr Plewa.

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Kuc - Przewodniczący
Stanisław Maśko - V-ce Przewodniczący
Andrzej Cholewa - Sekretarz

Na Zjeździe Powiatowym PSL gminę Lipnica Murowana reprezentować będą:
Tadeusz Goryl
Krystyna Łukasik
Karol Michałek
Andrzej Kuc
Wojciech Trojanowski
Stanisław Trojan
Franciszek Osuch

Do Zarządu Powiatowego wybrano przedstawicieli:
Tadeusz Goryl
Stanisław Trojan

Zjazd uchwalił również Program Działania na następną kadencję.

Z Gości głos zabrali: Prezes ZP Ludwik Węgrzyn, który nawiązał do trudnej sytuacji na polskiej wsi, brak tolerancji dla drugiego człowieka w polskim społeczeństwie, znaczenie "kartki wyborczej" oraz roli PSL - koalicjanta w Rządzie, obronie przez PSL polskiej kobiety i chłopa. Podziękował Prezesowi Tadeuszowi Goryl za dobrą pracę, podkreślając bardzo dobre wyniki w powiecie organizacji PSL z gminy Lipnica Murowana. Wójt Gminy Tomasz Gromala pogratulował Prezesowi wyboru oraz podkreślił, że PSL posiada najsilniejsze struktury na terenie gminy, a w powiecie jest bardzo dobrą wizytówką. Cieszyć może fakt wstąpienia do PSL młodych ludzi, którzy mają potencjał i pomysły, czego dowodem było wręczenie na Zjeździe legitymacji. Zaapelował, aby wspierać i korzystać z zapału młodego człowieka oraz dawać im szansę. Bogusław Wiśniowski Dyrektor Agencji RR zwrócił uwagę, że PSL jest partią ogólnonarodową, program ma szerszy nie tylko dla rolników.

Na zakończenie odśpiewano hymn PSL i przystąpiono w miłej atmosferze do wspólnego świętowania.
Tekst: Krystyna Łukasik
Sekretarz Zarządu Gminnego PSL


Galeria Zdjęć