Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Międzyprzedszkolny Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy

 

23.05.2012 r. W Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej odbył się, Międzyprzedszkolny Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy po hasłem: „ aby język giętki powiedział wszystko co myśli głowa” Organizatorami konkursu byli: Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni, Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej oraz Doradca metodyczny Pani mgr Alicja Świątek.

Celem konkursu było:
- rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą, a także legendami, podaniami,
- kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno ojczystego języka,
- promowanie utalentowanych dzieci oraz rozwijanie współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji,

Do konkursu zostały zaproszone wszystkie przedszkola z Powiatu Bocheńskiego. Wzięło udział 21 dzieci z jedenastu zgłoszonych przedszkoli, z każdego wyłoniono po dwoje uczestników w wieku 5,6 lat, którzy zaprezentowali utwory literatury dziecięcej (baśnie, bajki, legendy, podania w formie wierszowanej lub prozą). Mali uczestnicy zaskoczyli wszystkich swoją dojrzałością interpretacji, ekspresją słowną, zdolnością zapamiętywania długich tekstów i wysokim poziomem. Prezentacje wzbogacone były o barwne stroje i ciekawe rekwizyty. Swoimi występami dostarczyły publiczności wiele wspaniałych wrażeń oraz pozytywnych emocji.

W tym dniu komisja miała nie lada zadanie, żeby wybrać najlepszych, oceniano poziom pamięciowego opanowania utworu, umiejętności interpretacyjne. Po burzliwych obradach wyłoniono najlepszych: Przyznano trzy równorzędne I miejsca, jedno II i trzy równorzędne III miejsca.

I miejsce zajęli:
KORNEL STEC lat 5 z Miejskiego Przedszkola nr3 w Bochni,
ADRIAN GĄSIOREK lat lat 6 z Przedszkola Samorządowego w Dziewinie,
JAKUB NOSKOWIAK lat lat 6 z Miejskiego Przedszkola nr 2 W Bochni,

II miejsce zajęła:
JOANNA SUDER lat 6 z Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie,

III miejsce zajęli:
EMILIA FORTUNA lat 6 z Miejskiego Przedszkola nr3 w Bochni,
KATARZYNA WĘCEK lat6 z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni,
ANTONINA RACHWAŁ lat 6 z Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 w Bochni.

Pozostałe dzieci zostały wyróżnione i nagrodzone. Konkurs urozmaicony był pokazem artystycznym grupy dzieci 4,5,6 letnich z oddziału przedszkolnego w Lipnicy Dolnej „ Błyskawice” pod opieką wychowawcy pani Renaty Krzyżak, są to laureaci zeszłorocznego powiatowego konkursu „ Młode Talenty”.

Podczas konkursu z inicjatywy Wójta Gminy Lipnica Murowana Pana Tomasza Gromali oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej Pani Renaty Kurek zrodził się pomysł aby taki konkurs na stałe zagościł w naszej gminie i w naszym przedszkolu a więc już teraz pozwalamy sobie zaprosić wszystkich na zmagania w przyszłym roku!


Galeria Zdjęć