Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Uroczyste przekazanie umowy
na zadanie pn. „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Lipnica Murowana”

 

Wójt Gminy Tomasz Gromala odebrał z rąk członka Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa umowę, na mocy której wybudowanych zostanie 14 przydomowych, naturalnych oczyszczalni ścieków. Gmina Lipnica Murowana znalazła się wśród 5 beneficjentów z powiatu brzeskiego i bocheńskiego, którzy w dniu dzisiejszym otrzymali umowy gwarantujące dofinansowanie. W spotkaniu, które odbyło się w sali obrad Urzędu Miasta w Bochni, brali udział Wójtowie Dębna, Iwkowej, Borzęcina i przedstawiciel Urzędu Gminy w Żegocinie. W sumie dofinansowania otrzyma 76 projektów w całej Małopolsce ( dwa w powiecie bocheńskim). W ramach II naboru wniosków, który trwał od 1 września do 14 października, złożonych zostało 130 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 271 mln zł. 104 zostało ocenionych pozytywnie i przyjętych do dofinansowania. Kwota, którą dysponuje Samorząd Województwa Małopolskiego na dzień 19 kwietnia (157 193 731 zł) w ramach tego działania, pozwala na przekazanie wsparcia dla 76 projektów. Pozostałe projekty, które zostały ocenione pozytywnie będą otrzymywać dotację sukcesywnie, z pieniędzy zaoszczędzonych podczas przeprowadzonych procedur przetargowych. Przypomnijmy, wartość zadania pn. „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipnica Murowana” to 208 105,16 zł, z czego 126 893 zł. to wsparcie z funduszy europejskich. Wysokość wsparcia stanowi 75% wydatków kwalifikowanych. Wkrótce wdrożona zostanie procedura przetargowa.