Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Nauka pływania z dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Gminy Lipnica Murowana

 

Rozpoczął się cykl zajęć z nauki pływania skierowany do dzieci ze szkół podstawowych z Lipnicy Murowanej i Rajbrotu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów ze Stowarzyszenia Sportowego „Wodnik”, które otrzymało na ten cel dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Lipnica Murowana. W ramach projektu pn. „Mały WODNIK umie pływać!” zapewniony jest dowóz dzieci na pływalnie, wejście na basen, instruktorzy pływania, sprzęt do nauki pływania oraz opieka nauczyciela. Wszystkie działania świadczone są nieodpłatnie, koszty pokrywane są w ramach pozyskanych dotacji. Dzięki temu działaniu dla dzieci z terenu Gminy, które nie mają możliwości uczestnictwa i korzystania z tej formy zajęć, ze względu na oddalenie krytej pływalni od miejsca zamieszkania, otwiera się możliwość nauki pływania i aktywnego spędzania wolnego czasu.

„Oprócz nauki pływania i zaoferowania ciekawej formy aktywnego spędzania wolnego czasu jednym z najważniejszych efektów wdrażanych zajęć bezsprzecznie są walory zdrowotne. Zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć, mam nadzieję, że zajęcia będą sprzyjać wzmocnieniu aparatu ruchowego i przeciwdziałaniu powstawaniu wad postawy u dzieci, a w sytuacjach gdy takie wady są już zdiagnozowane pływanie stanie się skutecznym sposobem na ich korygowanie – mówi Wójt Gminy Tomasz Gromala.

Projekt będzie realizowany od maja do listopada tego roku, zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu dla 30 osobowej grupy z każdej szkoły za wyłączeniem okresu wakacyjnego. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów klas IV szkół podstawowych. Wartość projektu to 19 600 zł, 15 000 zł. to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 4600 zł. z Gminy Lipnica Murowana, która od tego roku szkolnego realizuje także wyjazdy w ramach własnego programu profilaktycznego skierowanego do dzieci z klas I-III, ukierunkowanego na zabawę i adaptację do warunków wodnych co stanowi bazę do dalszej nauki pływania.