Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”

 

W dniu 28.02.2012r odbyły się eliminacje gminne XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem :

„ 20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują”

W 2012 roku mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Dzisiaj PSP dysponuje zasobami ratowniczymi, które w ramach pomocy międzynarodowej można wysłać także poza granice kraju w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof lub awarii.

Organizatorem Konkursu jest Komendant Główny PSP we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

W Gminie Lipnica Murowana powołane przez Komitet Organizacyjny Jury w składzie:
Przewodniczący: Agata Dzięgiel
Sekretarz: Krystyna Łukasik
Członkowie: Aniela Gromala, Anna Cempura, Joanna Grabarz,
dokonało wnikliwej oceny prac konkursowych nadesłanych przez młodzież szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy w ilości 83 prace w tym:
- I grupa młodsza (5-8 lat) szkoły podstawowe : 13 prac (ZS Rajbrot)
- II grupa średnia (9-12 lat) szkoły podstawowe : 58 prac (ZS Lipnica Murowana i Rajbrot)
- III grupa starsza (13 – 16 lat) gimnazja : 12 prac (ZS Lipnica Murowana)

W wyniku oceny do udziału w eliminacjach powiatowych zakwalifikowało się po 5 prac z każdej grupy wiekowej tj.:

I grupa – młodsza (5-8 lat) – szkoły podstawowe
I miejsce: Kamil Burakowski – ZS Rajbrot
II miejsce: Maksymilian Ptak – ZS Rajbrot
III miejsce: Julia Leśniak – ZS Rajbrot
IV miejsce: Nikola Maciejowska – ZS Rajbrot
V miejsce: Dominik Radzięta – ZS Rajbrot

II grupa średnia (9-12 lat) – szkoły podstawowe
I miejsce: Jakub Jarzmik – ZS Rajbrot
II miejsce: Aleksandra Czoch – ZS Rajbrot
III miejsce: Natalia Drabik – ZS Lipnica Murowana
IV miejsce: Adrian Drabik - ZS Lipnica Murowana
V miejsce: Adrian Babraj – ZS Rajbrot

III grupa – starsza (13-16 lat) – gimnazjum
I miejsce: Karolina Kulas – ZS Lipnica Murowana
II miejsce: Monika Paprota – ZS Lipnica Murowana’
III miejsce: Marta Wojciechowska – ZS Lipnica Murowana
IV miejsce: Paulina Kargól – ZS Lipnica Murowana
V miejsce: Kinga Fielek – ZS Lipnica Murowana
(zwycięskie prace można obejrzeć po kliknięciu w imię i nazwisko wybranej osoby)

Najlepiej ocenione prace przez jury eliminacji powiatowych zostaną poddane kolejnej ocenie.

Laureatom życzymy powodzenia.