Strona główna   www.lipnicamurowana.pl 
   
 
 Zebranie w Rajbrocie

    
    W miejscowości Rajbrot odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem były działania związane z gospodarką wodną oraz informacje nt. dodatkowych ujęć wody. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor GDK oraz pracownicy Urzędu Gminy. Gościnnie w spotkaniu udział wzięli p. A. Bezkorowajny autor opracowania „Ekspertyza Hydrogeologiczna określająca możliwości zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Lipnica Murowana” ze wskazaniem obszarów gdzie możliwe jest wykonanie ujęć wody oraz p. R. Hajduk dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Woli Rzędzińskiej. Podczas spotkania p. Wójt przedstawił potencjalne możliwe do wykorzystania źródła wody jakie znajdują się na terenie Rajbrotu i Gminy Lipnica Murowana celem zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę oraz przedstawił procedury formalno-prawne jakie są konieczne, aby rozpocząć tzw. wiercenia celem poszukiwania wody. Następnie p. Bezkorowajny przybliżył zebranym powyższą Ekspertyzę oraz apelował do zabranych, aby rozpocząć proces likwidacji zanieczyszczeń rzeki Uszwicy.
   Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi, do tego aby sfinalizować działania mające na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców Rajbrotu. Aby zaspokoić te potrzeby koniecznym jest wykonanie kilkunastu studni głębinowych. Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie wody w Rajbrocie to. ok. 470 m3/dobę, a zasoby wodne wg. mapy hydrogeologicznej to 3907,44 m3/dobę. Następny etap to opracowanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie wierceń według wskazań na mapie, itp. – mówił Tadeusz Klimek Gospodarz Gminy.