Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

ZAGROŻENIA, OSTRZEŻENIA, SYGNAŁY ALARMOWE


Ważne informacje do pobrania!

1. Zasady postępowania
2. Komunikaty - Ostrzeżenia

3. Sygnały alarmowe

TELEFONY ALARMOWE
na wypadek różnych zagrożeń:
Policja-997
Państwowa Straż Pożarna-998
Pogotowie ratunkowe-999
lub-112
Pogotowie energetyczne-991
Pogotowie gazowe-992


Gminny Zespół Zarządzenia Kryzysowego - 14 6852100 do 103 (w godz. pracy urzędu)
Po godzinie 15.30 oraz w dni wolne od pracy telefon alarmowy Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP : 998 lub 112


Osoby do kontaktu na potrzeby zarządzania kryzysowego w gminie:

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Gromala TomaszPrzewodniczący
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
2.Musiał DanutaZ-ca Przewodniczącego
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
3.Goryl TadeuszZ-ca Przewodniczącego
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
4.Łukasik KrystynaKomórka ds. zarządzania kryzysowego