Strona główna   Nasza oferta www.lipnicamurowana.pl 
 
Ośrodek Edukacji w Borównej


Ośrodek Edukacji znajduje się na terenie Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Borówna. Powstał w 2003 r.


Celem Ośrodka jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowo – historyczno – społecznego. Ponadto ośrodek stawia sobie za cel:
• propagowanie walorów przyrodniczych Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego poprzez zapoznawanie z nimi dzieci i młodzieży;
• uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i na niekorzystny wpływ działalności człowieka na nią;
• przybliżanie problemu konieczności ochrony środowiska;
• zapoznanie z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, funkcjonowaniem różnych typów ekosystemów;
• zapoznanie z wybranymi obiektami dziedzictwa kulturowego,
• rozwijanie twórczości plastycznej młodzieży.

Zajęcia prowadzone w Ośrodku mają za zadanie wyrabiać umiejętność samodzielnego obserwowania przyrody, rozwijać spostrzegawczość, zainteresowania zagadnieniami związanymi ze środowiskiem, budzić wrażliwość na otaczający świat, zapoznawać z przyczynami i skutkami zanieczyszczenia środowiska oraz kształtować właściwe zachowania i postawy wobec środowiska.
Proponowana edukacja ekologiczna, kulturowa oraz artystyczna zapewnia możliwość pożytecznego a zarazem przyjemnego spędzenia czasu, jak również zapoznaje dzieci i młodzież z ginącymi zawodami, rzemiosłem, rękodziełem.
Ośrodek Edukacji w Borównej
Gmina Lipnica Murowana
tel. 014 68 52 108
www.lipnicamurowana.pl/oferta.htm
 

Oferta programu pobytu w Ośrodku Edukacji w Borównej
Gmina Lipnica Murowana

Pierwszy dzień

• Przyjazd do Borównej, zaadaptowanie się w ośrodku, zapoznanie z programem zajęć.
• Ścieżka przyrodniczo – kulturowa do Lipnicy
- średniowieczny, urzekający rynek z podcieniami
- kościół bł. Szymona zbudowany w latach 1636 – 1648 na miejscu rodzinnego domu Szymona z Lipnicy
- kościół św. Andrzeja Apostoła zbudowany w 1363 r., dzięki fundacji króla Kazimierza Wielkiego
- kościół św. Leonarda – bezcenny klejnot tej ziemi, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO
- Dwór Ledóchowskich – dom rodzinny św. Urszuli i bł. Marii Teresy Ledóchowskich
- Izba Regionalna, gdzie zgromadzono stare dokumenty, fotografie, narzędzia i sprzęty, a także miejscowe rękodzieło


Dzień drugi

• Spacer ścieżką dydaktyczną realizowaną na terenie Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, mierząca około 4 km, obejmująca osiem przystanków, na których zapoznać się można z budową hydrogeologiczną regionu różnymi zbiorowiskami leśnymi, podstawowymi gatunkami drzew, krzewów, roślin chronionych. Zobaczyć można również ciekawe obiekty przyrody nieożywionej.
Czas przejścia ścieżki przyrodniczej wynosi około 3 godzin.
• Zajęcia na placu lub w świetlicy. Do wyboru: warsztaty tkackie, ceramiczne, bibułkarskie, wikliniarskie, rękodzieła wielkanocnego, piekarskie „Od ziarenka do bochenka”.
• Ognisko i pieczenie kiełbasek


Dodatkowe atrakcje:

• Piesza wycieczka do rezerwatu: Kamień Grzyb (4 km)
• Ścieżka przyrodniczo - spacerowa „Kamienie Brodzińskiego”
• Ekomuzeum
• Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, np. zajęcia na krytej pływalni
• Możliwość zorganizowania pleneru malarskiego
• Udziec wieprzowy na grillu z dodatkami dla grupy 40 osób (400 zł)
• Dyskoteka

Inne możliwości zwiedzania regionu
dla grup dysponujących własnym środkiem lokomocji:

CZCHÓW
: cena 1 zł
- Ruiny zamku w Czchowie, zamek który został wybudowany na przełomie XIII i XIV w.
- Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – jeden z najstarszych w naszym regionie, wzniesiony w połowie XIV w stylu gotyckim.

MELSZTYN
- Ruiny zamku w Melsztynie – ośrodek wielkiej własności rycerskiej, wzniesiony przez kasztelana krakowskiego Spycymira .

NOWY WIŚNICZ
- Barokowy Zamek z pięcioma basztami oraz dziedzińcem z arkadową galerią, wzniesiony przez przedstawicieli rodu Kmitów w XV w. cena 5 zł
- Muzeum Pamiątek po Janie Matejko cena 2 zł
- Muzeum Ziemi Wiśnickiej cena 1 zł
- Liceum Sztuk Plastycznych cena 1 zł

ROŻNÓW
- Źródła energii odnawialnej - Elektrownia wodna

TROPIE cena 2 zł
- Pustelnia Świętego Świerada i liczne świadectwa świętego życia, jakie zostawił tu święty pustelnik i jego towarzysze, zwłaszcza św. Benedykt-męczennik, oraz legendarni świętobliwi Just – Jodok i Urban - pustelnicy
- Liczne ślady zamierzchłej przeszłości sięgającej IX wieku.
-Romański kościół w Tropiu, jeden z najstarszych w tej części Polski z XI wieku.

Aktualne ceny warsztatów i innych form spędzania wolnego czasu proponowanych przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej:
warsztaty tkackie - 9 zł
warsztaty bibułkarskie - 9 zł
warsztaty plastyczne - 9 zł
warsztaty pieczenia chelba - 14 zł
warsztaty wikliniarskie - 14 zł
ognisko z pieczeniem kiełbasek - 6 zł

CENA DODATKOWYCH ATRAKCJI
DO UZGODNIENIA Z ORGANIZATOREM
 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

 telefon: 014/ 6852108

e-mail: kulturalipnica@wp.pl

www.borowna.xt.pl

 

Na tą ofertę bezpośrednio można wejść z adresu:

www.borowna.xt.pl

www.lipnicamurowana.pl/oferta.htm