Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

 

Imię/Nick:
   

Wójt Gminy
Tomasz Gromala
E-Mail:
 
Pytanie:
 
Szanowni Państwo

Zapraszamy do nowej formy kontaktu z Wójtem Gminy. Za pośrednictwem tej strony mogą Państwo zadać pytanie Wójtowi Tomaszowi Gromali. W ciągu 14 dni na tej stronie zamieszczane będą odpowiedzi na nadesłane pytania. Zadawane przez Państwa pytania niejednokrotnie wymagają sięgnięcia po materiały do różnych dokumentacji oraz baz danych
i opracowania zebranych informacji, dlatego zastrzegamy sobie w takich wypadkach prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi.
Jednocześnie informujemy, że nie będą udzielane i publikowane na naszej stronie odpowiedzi na pytania, które nie dotyczą zadań, kompetencji oraz obowiązków służbowych Wójta
i pracowników Urzędu Gminy.
Prosimy również o podawanie w formularzu prawidłowych adresów e-mail. Umożliwi nam to
w razie potrzeby nawiązanie kontaktu z Państwem.
Jeśli chcą Państwo zadać pytanie ale nie chcą aby zostało opublikowane prosimy o wysłanie go pocztą elektroniczną na adres wojt-gromala@lipnicamurowana.pl
Zachęcamy do skorzystania z tej formy kontaktu.

Szanowni Państwo, pytania do Wójta nie powinny zawierać sformułowań obraźliwych. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do ich usuwania.
   


Pytanie zadane przez „Marek”, 22 kwietnia 2012 r. o godzinie 17:05

Szanowny Panie Wójcie, mieszkam w Lipnicy Górnej przy drodze Muchówka-Lipnica Murowana. Zwracam się do Pana z pytaniem - czy w bieżącym roku inwestycja związana z budową kanalizacji będzie realizowana? Jeśli tak, kiedy można się tego spodziewać i jaki będzie zakres prac?
--
Pozdrawiam,
Marek Stochel


Szanowny Panie

Uprzejmie informuję, że w tym roku cały czas trwa kontynuacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej oraz dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Lipnicy Dolnej, Górnej i Murowanej (ponad 40 gospodarstw), które to działania zostały rozpoczęte w 2011 roku. Ponadto gmina, w związku z akceptacją wniosku przez Urząd Marszałkowski, przygotowuje się do budowy 14 przydomowych, naturalnych oczyszczalni ścieków dofinansowanych ze środków unijnych. Prócz tych wymienionych prac w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy 2 maja podpisałem umowę z firmą PRO-IN-MAT na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji skanalizowania całej Gminy Lipnica Murowana.” To zlecenie związane jest przede wszystkim z brakiem opracowań wskazujących na rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków w Rajbrocie i Borównej. Koncepcja stanowić będzie wyjściowy materiał do opracowania szczegółowej dokumentacji budowlanej. Dodatkowo opracowanie przygotowane będzie pod kątem aktualizacji istniejących aglomeracji oraz aktualizacji zaprojektowanych już rozwiązań technicznych kanalizacji i zaproponowania indywidualnych rozwiązań w terenach, które nie będą objęte siecią. Na ten rok to cały zakres prac związanych z tematyką kanalizacji na terenie naszej gminy. Dalsze prace w terenie i przyłączanie do sieci kolejnych gospodarstw będzie uzależnione od możliwości pozyskania środków na te inwestycje i możliwości finansowych gminy.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez „MIESZKANKA” , 5 kwietnia 2012 r. o godzinie 23:11

W związku z brakiem jakichkolwiek informacji chciałam zapytać czy jest już wiadomo coś więcej na temat terminu powstania przekaźnika sygnału telefonii komórkowej w Rajbrocie.
Z poważaniem


Szanowna Pani

Już informowałem w tym dziale, a także na zebraniach od czego uzależnione jest dalsze realizowanie tej pilnej inwestycji. Wszystko uzależnione jest od planu zagospodarowania przestrzennego, konkretnie jego zmiany, a o więcej informacji na ten temat odsyłam do obecnego, majowego wydania naszego informatora, który jest dostępny także na naszej stronie

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez „Jerzy”, 9 lutego 2012 r. o godzinie 13:38

Witam Panie Wójcie.
Nie mam okazji w godzinach pracy spotkać się dlatego pozwalam zadać pytanie z prośbą.
Większość zniszczeń po powodziach już zostało usuniętych, może należało by się zająć sprawą oczyszczenia potoku górzańskiego. Jest potrzeba jego regulacji wycięcia powalonych drzew.
Niedługo wiosna. Może teraz udało by się w niektórych miejscach go wyprostować i odsunąć od zabudowań. W poprzednich latach Zarząd Melioracji tłumaczył się, że są pilniejsze sprawy. Może teraz się powiedzie.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Piś


Szanowny Panie

Uprzejmie informuje, że już w ubiegłym roku kilkukrotnie pisemnie wnioskowałem do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, także o inwestycje na potoku górzańskim. Kilkukrotnie rozmawiałem z Kierownikiem oddziału rejonowego w Bochni panem Bogdanem Muskałą, który podczas jednej z wizyt zweryfikował swoją wiedzę na temat stanu koryta potoku i zakresu ewentualnych prac w newralgicznych punktach. W ostatnich dniach rozmowy zostały wznowione i po konsultacji z panem Bogusławem Borowskim, Dyrketorem MZMiUW w Krakowie, skierowałem do Marszałka Województwa pismo zwracając się z prośbą o przeprowadzenie pilnych inwestycji, których niewykonanie będzie stanowiło zagrożenie dla domów, firm oraz infrastruktury drogowej i mostowej w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Stosowna dokumentacja związana z opracowywanym programem tzw. „Górna Wisła”, wskazująca na zniszczenia na ciekach wodnych będących dopływami Wisły została przekazana także do Wojewody Małopolskiego. Przypomnę, że w roku ubiegłym MZMiUW w ramach pozyskanych środków z Unii Europejskiej zrealizował w Rajbrocie na Uszwicy inwestycję za ponad 420 tyś złotych.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez „Mieszkanka”, 1 lutego 2012 r. o godzinie 13:10

Witam Panie Wójcie!
W ubiegłym roku wybudowaliśmy wraz z mężem dom w miejscowości Borówna. W związku z tym mam pytanie: czy są jakiekolwiek plany dotyczące budowy przede wszystkim sieci wodociągowej i kanalizacji w Borównej? Zależy nam bardzo na tej budowie tym bardziej że z tego co się orientuje gmina dysponuje funduszami przeznaczonymi specjalnie na te inwestycje. Bardzo zależy nam na doprowadzeniu wody,ponieważ na dzień dzisiejszy w wielu gospodarstwach w Borównej brakuje wody. Jeśli nie ma planów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji to ja bardzo proszę o odpowiedź co stanie się z tymi pieniędzmi które są na TO przeznaczone i jakie inwestycje będą w najbliższym czasie realizowane w miejscowości Borówna?
Z poważaniem
Mieszkanka Gminy Lipnica Murowana


Szanowna Pani

Na dzień dzisiejszy Gmina Lipnica Murowana nie dysponuje żadną dokumentacją, ani też żadną koncepcją wskazującą w jaki sposób w miejscowości Borówna powinny być odprowadzane ścieki i wszelkie nieczystości. Podobnie ma się sytuacja z największą miejscowością w naszej Gminie czyli Rajbrotem. Na jednym z najbliższych spotkań przedstawię Radnym Gminy najważniejsze plany na ten rok wśród, których znajdzie się także konieczność wykonania opracowania, które da nam odpowiedź w jakim podążać kierunku jeśli chodzi o gospodarkę ściekową w wymienionych miejscowościach. Obecnie w Gminie skanalizowana prawie w całości jest tylko Lipnica Murowana i w tym roku kontynuować będziemy projekt o wartości ok. 6 milionów złotych zakładający rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej oraz ponad 40 nowych przyłączeń w Lipnicy Murowanej, Dolnej i Górnej. W dwóch ostatnich miejscowościach wskaźnik realizacji zadania jest znikomy, więc w kolejnych latach jeśli finanse i dofinansowania dopiszą to należy się spodziewać kontynuacji prac przede wszystkim w Lipnicy Górnej i Dolnej. Tak więc środki finansowe, o których Pani wspomina są w posiadaniu Gminy, lecz z przeznaczeniem na konkretne zadania objęte dofinansowaniem, i na które Gmina posiada dokumentację wraz z wszelkimi pozwoleniami (czego na razie nie mamy w przypadku m.in. Borównej, ale trzeba nadrabiać zaległości). Natomiast temat gospodarki wodnej rozpatrywany jest praktycznie od podstaw we wszystkich miejscowościach, gdyż Gmina nie dysponuje żadną dokumentacją projektową umożliwiającą realizację takiego zadania, czy nawet starania się o środki zewnętrzne. Ponadto jesteśmy w trakcie rozeznania możliwości wykorzystania własnych zasobów jeśli chodzi o wodę lub kupowania wody od sąsiadujących z nami Gmin. Jeśli chodzi o inwestycje w Borównej to na pewno w końcu należy zagospodarować teren wokół Ośrodka Edukacji a przede wszystkim ułożyć kostkę leżącą już klika lat i „topniejącą” w oczach. Wszelkie dodatkowe działania będą uzależnione od posiadanych środków finansowych i decyzji, które będziemy wspólnie z Radą Gminy podejmować.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "Karolina", 3 stycznia 2012 r. o godzinie 12:12

Witam Panie Wójcie.
Chcemy rozpocząć budowę domu. Złożyliśmy wniosek
o przekwalifikowanie działki z rolnej na budowlaną w 2009 roku, wstępnie działka została przekwalifikowana. Chciałam zapytać kiedy będzie uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Wiem, że dużo ludzi tak jak i my czeka na jakieś wiadomości w tej sprawie. Bardzo proszę o odpowiedź.
Z poważaniem
Karolina


Szanowna Pani Karolino

Przepraszam, że tak długo Pani oczekuje na odpowiedź na pytanie, które nurtuje wielu mieszkańców a także...i nas w Urzędzie Gminy. Są pewne procedury, które są od nas niezależne i wydłużają ostateczny termin uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt planu przygotowany po prawie 2 latach przygotowań musi przejść drogę konsultacji
z szeregiem instytucji i ostatecznie uzyskać z każdej pozytywną opinię.
W przypadku naszego opracowania projekt wymagał uzgodnień z około 40 instytucjami, które miały prawo wnieść uwagi i sugestie co do kształtu planu
w dziedzinie, w której plan ich obejmuje. Obecnie procedura się przedłuża
w związku z pracami nad uzyskaniem pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków,
w tym momencie jesteśmy już po konsultacjach i nanoszone są poprawki wskazane przez Konserwatora. Oprócz konserwatora trwa jeszcze czasochłonna procedura związana z wyłączeniem części gruntów spod produkcji rolnej.
W związku z brakiem akceptacji niektórych zapisów planu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych opracowywane są wnioski o przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze, na których to gruntach w planie zarezerwowano tereny mi. in pod drogi czy działalność przemysłową więc tzw. "odrolnienie" warunkuje możliwość realizacji takich działań w przyszłości. Wnioski takie muszą posiadać pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, następnie przesyłane są do Marszałka Województwa i za jego pośrednictwem jeden
z wniosków trafił już do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (postępowanie
w ministerstwie toczy się od września 2011!) a drugi jest obecnie na etapie uzyskania opinii w Lasach Państwowych i będzie docelowo kierowany do Ministerstwa Ochrony Środowiska. W związku z tym, że plan jest zmieniany całościowo, pojedyncze ustalenia blokują postęp całej procedury zmiany MPZP. Po uzyskaniu akceptacji wymienionych dwóch instytucji, będzie można przejść do dalszego etapu, czyli wyłożenia planu do wglądu, co chcielibyśmy uczynić w kwietniu tego roku a jest to także zależne od postępu prac w ministerstwach. Liczę na to, że w tym roku będzie on uchwalony przez Radę Gminy i pomoże Państwu jak i nam. Poniżej przedstawię w "pigułce" jak wygląda procedura zmiany planu, a także odpowiedź na jedno z pytań zadanych przez mieszkańca poprzez zakładkę "Zadaj pytanie wójtowi", która wiąże się także
z Pani pytaniem i wskazuje na problemu gminy z realizacją swoich zamierzeń.

Kolejności wykonywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) ( znak + oznacza realizację działań we wskazanym punkcie )

1.Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany MPZP.(+)
2. Ukazuje się w prasie ogłoszenie wójta o przystąpieniu do planu i możliwości składania wniosków do planu(+)
3. Wójt zwraca się z do organów i instytucji zewnętrznych z prośbą o przesyłanie wniosków do projektu planu.(+)
4. Dla danego terenu zostaje opracowana dokładna, wielobranżowa analiza stanu istniejącego oraz zebrane zostają uwarunkowania.(+)
5. Przygotowanie projektu planu.(+)
6. Opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.(+)
7. Akceptacja wójta i skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień.(+)
8. Opinie - władz gmin sąsiednich oraz gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej(+)
9. Uzgodnienia - ponad 30 instytucji (urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, policja, wojsko, straż pożarna... itd) ( w trakcie ).
10. Opracowanie analizy skutków ekonomicznych realizacji planu.(-)
11. Wyłożenie planu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. Zainteresowani zawiadamiani są poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i krajowej.
W czasie wyłożenia oraz przez 2 tygodnie po nim zbierane są uwagi do planu.(-)
12. Wójt prezydent miasta rozpatruje uwagi do planu, które wpłynęły w trakcie wyłożenia, a następnie przekazuje do rady gminy projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami.(-)
13.Rada gminy na sesji podejmuje uchwały. Rada gminy uchwala MPZP.(-)
14. Wojewoda ocenia zgodność podjętej uchwały z prawem.(-)
15. MPZP zostaje ogłoszony w dzienniku urzędowym właściwego województwa. Uchwała w sprawie uchwalenia MPZP obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 od dnia ogłoszenia (Art. 29 ust. 1 ustawy[1]).(-)

Polecam lekturę Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym a szczególnie Rozdział 2, art 17, art 20, art 29. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "Jan", 17 grudnia 2011 r. o godzinie 14:13

Szanowny Gospodarzu Lipnicy Murowanej.
Czy jest szansa na to że osoby niepełnosprawne szczególnie poruszający się na wózkach inwalidzkich w gminie Lipnica Murowana przestaną być dyskryminowani niczym trędowaci jak podludzie 2 kategorii i czy doczekamy się podjazdów do budynków użyteczności publicznej bo dotychczas pomimo remontów tych budynków nadal się o nas zapomina lub są to celowe działania Urzędu aby nas mieć z głowy i nie psuć wózkami inwalidzkimi krajobrazu Lipnicy. Bo teraz kiedy cały świat likwiduje bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych to Lipnica Murowana te bariery stwarza. pomijając Kościół  oraz ośrodek zdrowia bo te podjazdy budowała inna władza, Z Szacunkiem dla Urzędu Jan K.


Szanowny Panie Janie

Czynię starania i rozeznaję w jaki sposób można pozyskać środki na likwidację barier architektonicznych. Ważne jest także to, jakie w ogóle są możliwości
i najlepsze rozwiązania w kontekście konkretnych budynków. Chciałbym, aby wszystkie obiekty w gminie były dostępne dla wszystkich mieszkańców. Zapraszam do współpracy, liczę także na cenne wskazówki i pomysły na rozwiązanie tego poważnego problemu.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "Lipniczaki", 6 grudnia 2011 r. o godzinie 08:05

Dlaczego Panie Wójcie nie toleruje Pak krytyki i osób które mają inne zdanie na temat sytuacji w Gminie niż Pan i Rada Gminy i nasyłasz Pan na nich policję?Czy tak ma wyglądać demokracja w Lipnicy?

Szanowny Panie

Krytyka jest formą współpracy, pochodzącą od osób mających inne spojrzenie na zagadnienie i przedstawiającą je w sposób otwarty. Niestety, w ulotkach kolportowanych przez dwóch mieszkańców Łapanowa istnieje tak duża ilość przekłamań, nieprawdziwych informacji i być może naruszeń prawa, że działania te nie mają wiele lub niemal nic wspólnego z krytyką, a już na pewno nie są krytyką konstruktywną. Nadto forma anonimowa, niejako "kapturowa" wskazuje na złe intencje autora i nie ma nic wspólnego z demokracją. Jeśli więc osoby obce, spoza naszej gminy, dysponujące niepełnymi informacjami o działaniach lipnickiego samorządu rozpowszechniają nieprawdziwe informacje wśród naszej społeczności, to w celu uchylenia ewentualności dezinformacji i propagowania fałszywej informacji, stojąc na straży dobrego imienia naszej Gminy i lokalnego samorządu, poleciłem jedynie zbadać sprawę u źródła. Jeśli w sprawie nie zostanie stwierdzone naruszenie prawa, pozostanie ona bez dalszego biegu. Proszę jednak zauważyć, iż kolportowanie nieprawdziwych informacji przez osoby spoza naszej gminy, musi budzić niepokój każdego, mającego na względzie naszą kulturalną wymianę poglądów. Interwencja Policji była efektem interwencji obywatelskiej ze strony zaniepokojonych mieszkańców Lipnicy, na którą w sposób oczywisty musiałem zareagować, wsłuchując się w głos społeczności lokalnej, ostrzegającej przed obcymi wpływami. Po rzetelną informację w zakresie aktualnych wydarzeń odsyłam do lektury naszego biuletynu samorządowego, który już kolejny został podpisany i opublikowany.

Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "lam", 1 grudnia 2011 r. o godzinie 12:08

Od Nowego Roku mają obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami. Podobno zwiększają kompetencje i odpowiedzialność samorządów za realizację tego zadania. Pytanie: JAKIE ZMIANY W TYM ZAKRESIE BĘDĽ WPROWADZONE W NASZEJ GMINIE ? Kto z kim będzie zawierał umowę o wywóz śmieci? Czy opłaty będą obligatoryjne, w myśl zasady każdy mieszkaniec produkuje śmieci - każdy płaci? Nie przestrzeganie tej zasady jest największym mankamentem obecnego systemu.

Szanowny Panie

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in. zmiany w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gmin. Ustawa ta nakłada na gminy szereg nowych obowiązków, w tym m.in. obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy może również,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jest zobowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Natomiast właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
  • w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
  • w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
    a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Rada gminy zobowiązana będzie do podjęcia wielu uchwał dotyczących gospodarowania odpadami, w tym m.in.:
1. uchwały o ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. uchwały, w której określi termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe,
3. uchwały, w której określi wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Reasumując: po wejściu w życie nowych przepisów, to gmina zawrze umowę
z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu, który będzie odbierał odpady komunalne od mieszkańców, natomiast mieszkańcy będą zobowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Wprawdzie USTAWA z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. jednak wprowadzane przedmiotową ustawą zmiany w zakresie gospodarowania odpadami nie będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., muszą być natomiast wprowadzone przez gminy najpóźniej od 1 lipca 2013 r. Zatem w 2012 r. gospodarowanie odpadami na terenie naszej gminy odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, a więc tak jak do tej pory odpady komunalne od mieszkańców będzie odbierać na podstawie zawartych z mieszkańcami umów firma DIMARCO z Iwkowej. Stawki opłat za odbiór przez firmę DIMARCO odpadów komunalnych od mieszkańców w 2012 r. są następujące:
- worek czarny - 11 zł,
- worek żółty (plastik) - 2 zł,
- worek zielony (szkło) - 2 zł

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "Monika", 21 listopada 2011 r. o godzinie 21:15

Witam Panie Wójcie.
Gratulacje za stworzenie możliwości kontaktu z Panem.
Jestem młodą mamą i bardzo interesuje mnie temat budowy przedszkola, i jestem bardzo ciekawa czy zrobi Pan wszystko i wybuduje nam Pan nowe przedszkole, czy niestety ulegnie Pan presji Pana Radzięty jak powszechnie się mówi i z przedszkola będą nici, bardzo proszę o uczciwą odpowiedz.
Pozdrawiam - Monika.


Szanowna Pani Moniko

Dziękuję bardzo. Staram się być otwarty na wszelkie formy kontaktu i z chęcią udzielam odpowiedzi bo przecież taka moja rola. Szczególnie cenie sobie takie formy współpracy, które ułatwiają mieszkańcom szybkie uzyskanie informacji zarazem nie będąc anonimowym, bo przecież w sieci nikt nie jest anonimowy.

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie to informuję. Na dzień dzisiejszy zostało zrobione wszystko co można było zrobić. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy informację, że Zarząd Województwa 27 września przyznał Gminie dotację na budowę przedszkola w wysokości ok 3 milionów złotych. W związku
z powyższą informacją na najbliższej możliwej sesji środki te zostały umieszczone
w planach finansowych gminy a konkretnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwanej WPF. Projekt uchwały o zmianie WPF został przedstawiony Radzie Gminy na sesji w dniu 31 października przez Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Radziętę i przegłosowany jednogłośnie. Na rok 2012 są zabezpieczone środki
w wysokości 1 985 519 zł., natomiast na rok 2013 - 1 984 450 zł. Na kwoty te składa się dotacja - 70% oraz środki własne 30%. W tej chwili trwa aktualizacja dokumentacji, która zakończy się podpisaniem umowy i wtedy będziemy mogli rozpocząć budowę. W związku z powyższym pragnę poinformować, że nie rozumiem o jaką presję Pani chodzi, gdyż obecnie przy wszelkich decyzjach dotyczących budowy przedszkola mam pełne poparcie Rady Gminy wraz
z Przewodniczącym. Pozwolę sobie nadmienić, że startowaliśmy z tego samego komitetu, którego jednym z priorytetowych celów na tę kadencję była i jest budowa przedszkola w Lipnicy Murowanej, więc jakiekolwiek informacje
o rzekomej presji pozwalam sobie określić jako konfabulacje lub niepotrzebną manipulację. Liczę, że Panią uspokoiłem a odpowiedź, jak też plany gminy
w kwestii przedszkola, Panią satysfakcjonują.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "Kierowca", 14 listopada 2011 r. o godzinie 21:55

Witam Panie Wójcie.
Jestem młodym mieszkańcem tej gminy i szczerze mówiąc nie bardzo interesowały mnie sprawy naszej gminy. Niestety życie zmusiło mnie, aby się i tym zacząć interesować. Mieszkam na ,,działach południowych\'\' 
i kiedy wracałem do domu wieczorem przeżyłem szok.A dokładniej mówiąc ja i mój samochód. Droga gminna, na której niedawno położony został nowy asfalt, przypomina drogę czołgową.
Nie znam się na prawie, ale jestem chyba takim samym obywatelem tej gminy jak ten co nawiózł na drogę błota, więc mam prawo wymagać aby ta droga spełniała elementarne wymogi.
Nie piszę tego złośliwie, lecz w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji, z nadzieją, że właściciel wymienionej drogi, a jest nim Urząd Gminy, podejmie stosowne kroki, aby winowajca usunął błoto z drogi.
Mam nadzieję, że zostanę potraktowany poważnie i wszystko wróci do normy, a ja będę mógł nadal wierzyć, że oddałem swój głos w wyborach na właściwych ludzi.


Szanowny Panie

Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na ten problem, który był także sygnalizowany telefonicznie przez mieszkańców. Oczywiście sprawa została potraktowana poważnie i użytkownik drogi został pouczony o złamaniu przepisów i grożących konsekwencjach. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych zaniedbań
w tym zakresie, wszelkie regulacje są zawarte w kodeksie wykroczeń wskazującym rodzaj kar za konkretne działania niezgodne z przepisami.

Kodeks wykroczeń:
Art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
Art. 101. Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "Luke", 9 listopada 2011 r. o godzinie 19:55

Kiedy możemy się spodziewać w Rajbrocie powstania przekaźników sygnału telefonii komórkowych? Jakie będą to sieci?

Szanowny Panie

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej jest w stałej współpracy z przedstawicielami reprezentującymi spółkę z o. o. "Polska Telefonia Komórkowa - Centertel" w związku z planami realizacji inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej RAJBROT, na dz. nr 3270 w Rajbrocie". Na dzień dzisiejszy inwestor posiada wszelkie uzgodnienia i gotową dokumentację dotyczącą m.in. lokalizacji bazy na konkretnej działce, dojazdu, możliwości zasilania i zgód mieszkańców. Planowany przekaźnik miałby obsługiwać dwie sieci telefonii komórkowej - Orange oraz T-Mobile. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, kiedy można się spodziewać realizacji inwestycji pozwolę sobie przedstawić kilka informacji, na podstawie których nie mogę Panu wskazać precyzyjnie konkretnego terminu. Główną przeszkodą, uniemożliwiającą rozpoczęcie inwestycji jest brak wdrożenia przez Gminę przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz.U.
Z 2010 nr 106 poz.675 ) a konkretnie wymogów wynikających z art. 46 w/w ustawy o dostosowaniu do przepisów odrębnych, mających zastosowanie do obszaru naszej Gminy. Urząd Gminy Lipnica Murowana jest w trakcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy
a poszczególne uzgodnienia dotyczące m.in. terenów osuwiskowych, stref zalewowych czy stref aktywności gospodarczej spowodowały wydłużenie procesu zmiany i uchwalenia nowego planu. Biorąc pod uwagę, że plan jest zmieniany całościowo nie można prowadzić w tej chwili zmiany tylko w zakresie dostosowania do zapisów w/w ustawy. Mam nadzieję, że jeśli dalsze procedury przebiegną sprawnie i po etapie wyłożenia plan zostanie uchwalony, to procedura zmiany MPZP powinna zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Wejście w życie i obowiązywanie nowego MPZP, uwzględniającego niezbędne
w naszej sytuacji zapisy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pozwoli spełnić inwestorowi ostatnie wymaganie i umożliwi jak najszybszą realizację tej pilnej inwestycji.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "bercik", 8 listopada 2011 r. o godzinie 17:13

Dlaczego lampa wisi nadal u pana Liszki na osiedlu, a nie została przeniesiona do drogi. NO chyba że Pan Wójt będzie dawał lampę na każdą posesję,a więc z góry dziękujemy!?

Szanowny Panie

Uprzejmie informuje, iż nie jest rolą wójta gminy likwidacja i demontaż oświetlenia ulicznego bez uzasadnienia w miejscach, w których takie instalacje istnieją od wielu lat. Na wstępie chcę także poinformować, że lampa o której Pan wspomina nie jest zlokalizowana na działce Państwa Liszków, ale sąsiedniej tuż nad drogą gminną nr 581. Tak się składa, jak i w kilkudziesięciu innych przypadkach na terenie gminy, że oświetla także prywatną posesję. Często bywa tak, że lampy oświetlenia publicznego znajdują się na prywatnych posesjach. W związku
z wnioskiem mieszkańców "Krasnej Góry" o pomoc w rozwiązaniu problemu oświetlenia ulicznego w tym rejonie Borównej, gmina podjęła działania związane
z montażem dwóch nowych lamp. Wkrótce należy spodziewać się sfinalizowania całego przedsięwzięcia, a efekt mam nadzieję będzie Pana satysfakcjonował.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "lam", 6 listopada 2011 r. o godzinie 21:44

Szanowny Panie Wójcie.
Stworzenie możliwości zadawania Panu pytania w tej formie to strzał
w dziesiątkę. Gratuluję.
Na ostatnim zebraniu wiejskim w Lipnicy Murowanej Pan Andrzej Wąsik zabrał głos w sprawie funkcjonowania naszej kanalizacji. Mówił
o przedmiotach gabarytowo dużych które wrzucane są do studzienek kanalizacyjnych powodując zatykanie kolektora. Do oczyszczalni
z kolektora głównego razem z ściekami bytowymi dostają się znaczne ilości żużla i popiołu z palenisk. Usuwanie tych awarii jest kosztowne
i pracochłonne. O takim stanie informowany jest pracownik Urzędu Gminy nadzorujący funkcjonowanie kanalizacji. Moje pytanie jest następujące: JAKIE DZIAŁANIA PODJĽŁ URZĽD GMINY ABY UKRÓCIĆ TEN PROCEDER? Nie nagłaśnianie tej sprawy spowoduje że proceder ten będzie narastał. Zasada tu jest prosta: jeżeli to nikomu nie przeszkadza to korzystajmy
z tej formy pozbywania się odpadków i śmieci. Po co kupować worek za 10 czy 12 zł?


Szanowny Panie

Dziękuję za miłe słowa. Mam nadzieję, że ta forma komunikacji będzie służyć mieszkańcom i wielu osobom, którym rozwój i funkcjonowanie Gminy nie jest obojętne.
W związku z zadanym pytaniem uprzejmie informuje, że niestety wymienione przez Pana problemy dotykają nas bezpośrednio i stosunkowo często. Pracownicy podczas konserwacji, przeglądu sieci kanalizacyjnej i przepompowni znajdują śmieci, odpady i inne przedmioty, które nigdy nie powinny tam trafić. Gabaryty oraz rodzaj śmieci wskazują, że działania takie nie są przypadkowe i nie wynikają z braku świadomości. Popiół w reklamówkach, puszki po napojach czy np. pakunek pieluch nie dostają się do kanalizacji przez toalety znajdujące się
w naszych domach. W kwietniowym, Bezpłatnym Informatorze Samorządowym nr4/2011/ informowałem: Przypomina się, że wszystkie odpady komunalne należy przekazywać firmie "DIMARCO". W miejscach publicznych korzystajmy z koszy ulicznych. Jeśli wszyscy zadbamy o środowisko to będzie się nam żyło zdrowiej i przyjemniej. Zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych należy do obowiązku właścicieli i podmiotów władających nieruchomością na podstawie przepisów ustawowych i regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Nie przestrzeganie powyższego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie. Obecnie na tablicach ogłoszeniowych wywieszony jest apel dotyczący bezpośrednio problemu przez Pana zasygnalizowanego. Oto jego treść: Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej zwraca się z apelem do wszystkich użytkowników gminnej kanalizacji sanitarnej o właściwe użytkowanie tej kanalizacji tj. nie wrzucanie do kanalizacji szmat, worków foliowych, odpadów kuchennych, popiołu i innych odpadów stałych powodujących zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych i powstawanie awarii. Powtarzające się coraz częściej awarie kanalizacji spowodowane niewłaściwym jej użytkowaniem powodują wzrost kosztów utrzymania kanalizacji a tym samym wpływają na wysokość opłat za ścieki. Apel ten zostanie opublikowany także w najbliższym wydaniu "Wiadomości Lipnickich" oraz w Bezpłatnym Informatorze. Dziękuje Panu za zwrócenie uwagi na ten trapiący nas problem. Przy tej okazji zwracam się do wszystkich mieszkańców
z prośbą o zaniechanie podobnych praktyk i dbałości o to co ma nam służyć przez wiele lat.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala


Pytanie zadane przez "piotr", 4 listopada 2011 r. o godzinie 18:51

kiedy kamerka internetowa zacznie znowu dzialac???

Szanowny Panie

Od 5 września bieżącego roku na stanowisku informatyka, po procedurze konkursowej, został zatrudniony pracownik, którego jednym z wielu zadań jest naprawa w większości nie działających sprzętów i systemów (m.in HOT-SPOT na rynku, WI-FI w urzędzie, kamera internetowa ). Jeśli chodzi o kamerkę, to po wstępnej analizie dostępnego sprzętu, stwierdzono uszkodzenie urządzenia rejestrującego obraz (rejestratora cyfrowego), który ma uszkodzony dysk twardy oraz nie ma także możliwości podłączenia go do komputera z powodu braku tunera i kabli. Obecnie trwa testowanie remontowanego rejestratora, jeśli naprawa przebiegnie pomyślnie i nie będzie przeciwwskazań do dłuższego używania, zostaną zakupione odpowiednie części. Kontrola kamer wykazała awarię jednej z nich, natomiast kamera, z której obraz był przekazywany dotychczas jest sprawna. W związku z tym, mam nadzieję, że w najbliższym czasie uporamy się z modernizacją sprzętu oraz uzupełnieniem brakującego
i niezwłocznie udostępnimy obraz na naszej stronie.

Pozdrawiam
Tomasz Gromala