Strona główna  

www.lipnicamurowana.pl

 

 
Nowy sposób na gospodarkę wodną

      Stan środowiska naturalnego obszarów wiejskich pozostawia wiele do życzenia.

       Jednym z ważniejszych problemów wymagających pilnego rozwiązania jest zagadnienie oczyszczania ścieków bytowych.

       Oczyszczalnie ścieków służą ochronie zdrowia ludzi, ochronie  środowiska oraz chronią zasoby czystej wody.

       Nieoczyszczone ścieki prędzej czy później dopływają do wód gruntowych  lub rzek, stawów i jezior, co powoduje  zagrożenie zanieczyszczenia czystej wody .

       Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich za pomocą zbiorczych systemów kanalizacyjnych wraz
z oczyszczalniami jest praktycznie niemożliwe ze względu na olbrzymie koszty.

       Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest poważną alternatywą techniczno-ekonomiczną dla zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

       Przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdują szczególne zastosowanie wszędzie tam , gdzie przeważa zabudowa rozproszona i trudno jest przeprowadzić kanalizację zbiorczą.

        Mając na uwadze rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków na terenie naszej gminy, biorąc pod uwagę fakt,  iż w naszej gminie nie będzie możliwe wybudowanie wszędzie kanalizacji zbiorczej, zorganizowano spotkania we wszystkich miejscowościach w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

        W spotkaniach brał udział przedstawiciel Instytutu Ekologii Stosowanej, który przedstawił ofertę roślinno-stawowej przydomowej oczyszczalni ścieków.

        Dla zainteresowani  budową przydomowych oczyszczalni ścieków zorganizowane zostało kolejne , robocze spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 marca 2010r. o godzinie 17.00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

       Poniżej przedstawiono schemat roślinno-stawowej przydomowej oczyszczalni ścieków: